فایل های دسته بندی آمار

قالب پاورپوینت پوشه

قالب جالب برای ارائه و نمایش نمودار ها و جداول. قالب (تم) پاورپوینت پوشه. قالب رنگارنگ و زیبا جهت ارائه و نمایش نمودار ها و آمار تنها در یک اسلاید

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلاعات کشور اوکراین 2023 شامل داده های آماری عمومی اوکراین + فضای مجازی

پاورپوینت اطلاعات کشور اوکراین شامل داده های آماری عمومی اوکراین + فضای مجازی در قالب پاورپوینت 30 صفحه

قیمت : 209,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور کانادا 2019 - داده های آماری عمومی کشور کانادا + فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور کانادا - داده های آماری عمومی کشور کانادا + فضای مجازی در قالب پاورپوینت 15 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور برزیل 2019 - داده های آماری عمومی کشور برزیل + فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور برزیل - داده های آماری عمومی کشور برزیل + فضای مجازی در قالب پاورپوینت 15 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور اوکراین 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور اوکراین - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت 14 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور انگلیس 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور انگلیس - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 15 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور امارات متحده عربی 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور امارات متحده عربی - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 15 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور قطر 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور قطر - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 14 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور پاکستان 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور پاکستان - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 13 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور عمان 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور عمان - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 13 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور لبنان 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور لبنان - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 14 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلس کشور گرجستان 2019 - داده های آماری عمومی کشور+ فضای مجازی

پاورپوینت اطلس کشور گرجستان - داده های آماری عمومی کشور + فضای مجازی در قالب پاورپوینت در 14 صفحه

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1234
تعداد نتایج: 38