فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

ویدیوی آموزشی مکالمه روزهای هفته درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 4 و 5 (weekday) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس6: منابع آب ایران

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم درس منابع آب ایران در قالب ورد و شامل 11 صفحه. برای آموزش مؤثر این درس لازم است که خانواده‌ها نیز نسبت به مصرف بهینه آب حساس شوند و از روش‌های مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف آب، آگاه شوند. بهتر است جلسه‌ای ب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی حسابداری اداره آب وفاضلاب

گزارش کارآموزی رشته حسابداری اداره آب وفاضلاب

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 4 و 5 (greeting) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس10: نامِ نیکو

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس نامِ نیکو در قالب ورد و شامل 8 صفحه. روش تدریس پیشنهادی: هر درس را می‌توان به چند شیوه، آموزش داد. به همین سبب از عنوان پیشنهادی بهره گرفته شده است و معمولاً در هر درس، یک روش به صورت پیشنهادی نوشته شده است. ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس18 : چشمان همیشه باز

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم درس چشمان همیشه باز در قالب ورد و شامل 11 صفحه. انجام کار نیک همیشه ارزشمند است چه زمانی که پنهان و دور از نگاه دیگران انجام شود و چه وقتی که در برابر نگاه دیگران باشد؛ اما برای کودکان انجام دادن کارهای خوب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس کلمات (روزهای هفته) صفحه 4 و 5 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی حروف x و y و z همراه با مثال درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس Xx و Yy و Zz همراه با مثال، صفحه 63 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Is it my turn?" درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "Is it my turn? : آیا نوبت منه؟" صفحه 62 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی